Ben jij wel eens bang?

Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychische aandoeningen. Naar schatting krijgt 15 tot 20% van de bevolking (vaker vrouwen als mannen) in hun leven te maken met een angststoornis.

Angst is een onaangename emotie die optreedt wanneer mensen een situatie als bedreigend ervaren. Evolutionair gezien is het een normale reactie om zo snel als mogelijk aan een gevaarlijke situatie te ontkomen door te vechten, vluchten of te bevriezen. In feite waarschuwt ons lichaam ons voor reële dreiging en dat is het goede nieuws! Het maakt ons alert en waakzaam.

Bij wie groeit deze “gezonde angst” dan uit tot een stoornis?

Er zijn biologische factoren; genetische kwetsbaarheid, neurobiologische afwijkingen en aangeboren angstgevoeligheid

Psychologische factoren; zoals traumatische (jeugd)ervaringen en sociaal isolement

maar ook sociale factoren; zoals opvoeding, gezinssituatie, geringe sociale vaardigheden en gepest worden.

Veel mensen schamen zich voor hun angst en weten door vermijdingsgedrag in het dagelijkse leven de hevigste angst te ontlopen maar juist het vermijden van jouw angst maakt de reactie heftiger en het probleem groter. Ook is het goed mogelijk dat de angst zich verder uitbreid.

Jouw ademhaling en hartslag versnellen, jouw spieren spannen zich aan, je kunt gaan trillen, misselijk worden of wit wegtrekken en dat alles verdwijnt – tijdelijk – zodra je het gevreesde uit de weg gaat.

Wat een prachtig systeem! Jouw lichaam wordt direct beloont voor het uit de weg gaan van het gevaar door rust en ontspanning. In veel gevallen is dit een mooie oplossing. Bijvoorbeeld in geval van brand of een overval. Blijf er maar zo ver als mogelijk uit de buurt!

.. maar wat nou als je angst hebt ontwikkeld voor honden, vogels, kleine ruimtes, drukke straten, mensen, winkels, water of sociale gebeurtenissen?

.. of jouw angst is doorgeslagen naar paniekaanvallen, hyperventilatie of andere lichamelijke klachten waarvan je niet direct de oorzaak weet. 

Het uit de weg gaan en verhullen wordt je dan wel steeds lastiger gemaakt.

Hoe zou jouw leven veranderen als je niet meer angstig zou zijn?

In lichaamsgerichte therapie en coaching brengen wij (jij en ik) het aandeel van angst terug naar waar het voor bedoeld was; OVERLEVEN waardoor er meer ruimte  en energie vrij kan komen voor HET LEVEN

Wil je meer weten over hoe ik jou kan helpen met het opruimen van jouw angst?