Bio-energetica (BE) is een methode die het lichaam en de energetische processen ervan gebruikt als middel voor persoonlijke groei. Het is een middel en geen doel op zich.

De grondleggers van bio-energetica zijn Alexander Lowen en John Pierrakos. Zij baseerden zich weer op het werk van Wilhelm Reich. Reich was het, als leerling, niet volledig eens met de theorieën van Freud en ging zijn eigen weg. Zo experimenteert hij met adempatronen en ontdekt; het orgasme reflex, het bestaan van levensenergie, gesegmenteerde spierpantsering, karakter structuren en een nieuwe manier van psychotherapeutisch werken.

De karakterstructuren die hij ontdekt hebben alles van doen met het overlevingsmechanisme dat bij mensen ontstaat al op jonge leeftijd;

Een karakterstructuur is niet het zelfde als een karakter: het karakter wordt gevormd door ervaringen en invloeden van buitenaf in combinatie met de persoonlijkheidskenmerken van het kind.

Een karakterstructuur of overlevingsstrategie refereert aan dat deel van de persoonlijkheid dat zich naar buiten toe manifesteert. Het gaat om bepaald gedrag wat iemand vertoont om zich te beschermen in situaties die iemand bewust of onbewust ervaart als bedreigend, stressvol of moeilijk.

Het is een defensiemechanisme, in het nu, dat gebaseerd is op traumatische ervaringen eerder in de ontwikkeling. Karakterstructuren beschrijven een geheel van pantseringpatronen in het lichaam. Chronische patronen die invloed hebben op ons denken, voelen en handelen. Denk daarbij aan lichaamshouding, manier van bewegen, adempatronen, spierspanningen maar ook gevoelens en overtuigingen die worden toegepast om te overleven.

Een karakterstructuur treedt alleen in werking als een individu onder druk of spanning komt. Vaak herkennen wij ons in meerdere structuren  waarbij er 1 als dominant ervaren wordt. Ook zullen wij afhankelijk van de situatie, reageren vanuit verschillende karakterstructuren.

In lichaamsgerichte therapie kan het herkennen en erkennen van een karakterstructuur helpen bij het opsporen en opheffen van blokkades door bio-energetische oefeningen. (deze oefeningen hebben overeenkomsten/ zijn vergelijkbaar met oefeningen die gebruikt worden bij  Chinese bewegingsleer "Qigong")