Familie-/systeem opstellingen

Vanaf het moment dat wij geboren worden maken wij deel uit van een systeem. Het begint altijd met een familie systeem dat bestaat uit (pleeg)ouders en misschien broers en zussen. De mensen in jouw familiesysteem hebben een bewuste en onbewuste invloed op de ontwikkeling van jouw gedrag. Het systeem waarin je opgroeit beïnvloed dus het gedrag dat je mee neemt het leven in. Al spoedig zal je ook deel gaan uitmaken van andere systemen; bijvoorbeeld het systeem op de crèche, school, (sport)verenigingen, vrienden, werk etc. In al deze systemen krijgt iedereen zijn eigen plek en een rol. Dit geschiedt uiteraard zonder woorden en ontstaat als vanzelf.

Het zou kunnen zijn dat de plek en of rol die jou toebehoord in een bepaald systeem niet (meer) prettig aanvoelt. In dat geval kan het helpend zijn om eens te onderzoeken waar de schoen wrikt door een systeemopstelling te doen. Een systeemopstelling is eigenlijk een onderzoek en geeft inzichten in jouw relaties. Immers de mensen om jou heen bepalen voor een deel jouw leven en vormen jou tot wie je bent. Het is belangrijk om te weten hoe je elkaar onderling beïnvloedt en wat dat voor jou betekent.

Een systeemopstelling kan ook inzichtelijk maken waar jouw krachten en ontwikkelpunten liggen.

Wil je onderzoeken hoe familie-/ systeem opstelling jou zou kunnen helpen bij de uitdagingen in jouw leven?