Natuurgerichte principes:

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij
de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes
prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je
energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal
en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je
over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats
vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden
prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom
worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het
communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld
hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De
prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je
nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede
prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

3. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten
jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en
gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke
welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals
maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende
denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los
te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te
blijven